Om kulturens hus

collage

Som många mindre kommuner lever Alvesta med en ständig konkurrens från större kommuner som kan erbjuda ett bredare utbud. Det gäller inom många områden. För att möta upp konkurrensen på kulturområdet har Folkets hus kraftsamlat i en satsning på Kulturens hus.

En viktig del av samhället

Tanken är att Kulturens hus ska ta vara på kulturen som utvecklingskraft samtidigt som den fungerar som en medverkande kraft för kommunal tillväxt. Kulturutbudet är viktigt för en kommuns attraktivitet och det bidrar till medborgarnas personliga utveckling, samtidigt som det länkar samman folkgrupper och individer.

Digital biograf

En viktig del i Kulturens hus är den nya digitala biografen. Den möjliggör ett utökat bioutbud med såväl de senaste filmerna, som filmer från andra kulturer. Med den nya tekniken blir det även genomförbart att sända exempelvis direktsänd opera eller diverse sportevenemang – för att ta ett par exempel.

Kulturknutpunkt över gränserna

Tanken är att Kulturens hus ska ha något för alla – gammal som ung. Detta är platsen för möten mellan människor. Här kan exempelvis studiecirklar, debatter, konserter, sagostunder eller utställningar anordnas.

Effekten blir förhoppningsvis ett breddat kulturintresse, med fler delaktiga, som i sin tur ökar upplevelsen.

Cafébio

Vi har bildat en filmgrupp som ska arbeta med att visa mer film på eftermiddagar.